Če se vam novica ne prikazuje pravilno, kliknite tukaj.

If the news do not display correctly, click here.

Dejstva, da se mora Slovenija prebuditi in razvijati po zgledu ostalih inovativnih držav, se zavedajo čisto vsi. Preverite, kako si razvoj redstavljajo vodilni misleci in strokovnjaki, ter kaj lahko skupaj storimo za lepšo, udobno in digitalizirano prihodnost.

Everybody is aware of the fact that Slovenia has to wake up and take its place by other innovative countries. Take a look at how different experts and leaders imagine the future and how can we all work towards a better and digital society.

Če ne želite več prejemati e-novic našega podjetja, se lahko odjavite s seznama. Sporočilo lahko posredujete tudi vašim prijateljem. Sporočilo ste skladno s 45a. členom Zakona o varstvu potrošnikov prejeli na osnovi vaše prijave na spletnih straneh www.ce-sejem.si, www.feelthefuture.si, na osnovi telefonske prijave, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji podjetja Celjski sejem d.d.

If you no longer wish to receive e-news of our company, you can unsubscribe from the list. You can forward the message to your friends. Message was send to you in accordance with 45a. Article of Consumer Protection Act, on the basis of your application on the websites www.ce-sejem.si, www.feelthefuture.si, telephone application, participation in the prize game, submitted questionnaire at events, fairs, seminars and other similar events organized by Celjski sejem d.d.